Close
Projektdagar med Plan International i Myanmar (Burma)

Projektdagar med Plan International i Myanmar (Burma)

Nyligen kom jag tillbaka från Myanmar (Burma) där jag deltog i första halvan av Plan International Sveriges fadderresa. I samband med att mina medresenärer fortsatte resan mot norra Thailand åkte jag hem till vardagen på Koh Lanta, där jag och familjen befinner oss på en långvistelse.

Projektdagar med Plan International i Myanmar

Under veckan i Myanmar spenderades två heldagar ute på fält för att se mer av Plan Internationals projektverksamhet. För mina medresenärer väntade därefter tre projektdagar i Thailand.

För mig blev projektdagarna med Plan International en unik chans i att få del av det ”riktiga”, och viktiga, arbetet Plan International gör ute i världen. I det här inlägget kan ni läsa mer om våra projektdagar på plats.

plan projekt Myanmar

#1. Bakgrund Plan International

Plan International är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som har verksamhet i de 50 fattigaste länderna i världen. Arbetet som görs är förebyggande och långsiktigt, men i vissa fall finns Plan International även på plats i akuta katastrofer. Fokus ligger på flickors lika villkor eftersom flickor är dubbelt diskriminerade i världen. Dels blir de diskriminerade i egenskap av barn, dels i egenskap av flickor. Allt arbete som sker utgår från barnkonventionen och organisationen jobbar brett – hela tiden med barnperspektivet i fokus.

plan international

Under 2012 började jag arbeta som förbundsjurist för en ideell organisation, och i samma veva fick jag en förfrågan om att springa Tjejmilen med Plan International Sverige för att uppmärksamma deras kampanj ”Because I am a girl”. Anledningen till att budskapet gjorde starkt avtryck och intryck var att jag nyligen själv hade fått en dotter, vilket för första gången på allvar fick mig att börja reflektera över flickors situation ute i världen. Att bli Flickafadder kändes därefter självklart – och faktum är att flera av mina medresenärer på den aktuella fadderresan också fastnade för just Plan International mot bakgrund av deras satsning på flickor.

#2. Plan International i Myanmar

I Myanmar har Plan International funnits sedan 2008, där de började arbeta i samband med en naturkatastrof. Fyra år senare hade Plan ett fullt fungerande kontor i landet. Idag verkar barnrättsorganisationen i ca 200 lokalsamhällen i Myanmar och har 220 anställda samt 16 fadderkontor. Antalet fadderbarn ligger på drygt 10 000.

Organisationen jobbar för en långsiktig förändring, där det krävs arbete från grunden. Det är en omfattande process att bygga tillit och i slutändan rucka på strukturer – förändring sker inte över en natt! Hjärtat i allt som görs är barnperspektivet.

Hur ser det då ut med flickors rättigheter i Myanmar? Vi fick höra att när en ny familjemedlem ska födas är det fortfarande pojkar som står överst på önskelistan. På tempelområdet finns en specifik staty du kan gå till och be för att den blivande mamman ska få en pojke. Pojkar får gå i skolan, medan flickorna ofta får stanna hemma och hjälpa till i hemmet.

#3. Allmänt om projekten i Myanmar

Plan International arbetar med lokalt anställd personal som kan området och vet hur saker och ting fungerar i landet. Det handlar om långsiktigt förändringsarbete – det kan ta en hel generation att skapa förändring och det gäller att ha tålamod. Projekten i sig görs alltid i samarbete med lokalsamhället, invånarna måste känna att de äger projektet och att det är ett ömsesidigt samarbete.

Plan Internationals fokus i Myanmar ligger på arbete för utbildning (non formal education) som specifikt stödjer de mest utsatta barn och unga som inte nås av skola/utbildning. Organisationen arbetar också med att förbättra hälsa och näring för barn med hjälp av hälsoinformation för barn/familjer. Hela 41 procent av barnen under fem år är undernärda, medan 11 procent lider av akut undernäring. Fokus ligger även på frågor som berör rent vatten och hygien (WASH-projekt) samt projekt för en trygg start i livet (ECCD). En annan oerhört viktig fråga Plan Myanmar arbetar med är att lära flickor att själva bestämma över sina kroppar. Kunskapen kring reproduktiv hälsa är mycket låg, och tillsammans med kvinnans låga position i samhället ökar det kvinnors utsatthet. 

Vi får också höra mer om specifika projekt, exempelvis pågår ett arbete med att rulla ut en digital plattform dit barnen kan vända sig med anonyma tips som underlättar för barn och unga att rapportera om våld.

Lin-Lin Plan Myanmar

Svårigheter och möjligheter?

Under våra dagar på plats får vi möjlighet att prata med Lin Lin som är Plan Internationals programchef i Myanmar, och kan efter hennes redogörelser konstatera att det finns både svårigheter och möjligheter med arbetet som pågår i Myanmar.

Svårigheter? Att få alla led med sig i förändringsarbetet. En global kampanj för flickors rättigheter kan förvisso leda till att flickor blir medvetna om sina rättigheter – men hur går man vidare när det inte finns utrymme för att bestämma sina egna rättigheter? Ett konkret exempel handlar om en 17-årig flicka i Myanmar som hade fått upp ögonen för kampanjen om flickors rättigheter. Efter ett tag träffade Plan-personalen henne igen, men då var hon på väg till Japan för att jobba och på så sätt kunna försörja familjen. Plan erbjöd henne en praktikplats på kontoret, men det var inte aktuellt. Det gick helt enkelt inte att konkurrera med lönen i Japan.

Framtiden? Människorna i Myanmar är motståndskraftiga och tåliga. Det tar tid att ändra tankesättet. Det är viktigt att satsa på barn och ungdomar och faktiskt fostra framtida ledare. (Uppfattningen är i alla fall att läget är bättre nu än när militären styrde.) Det finns några konkreta sätt att gå tillväga. Det gäller att inte fastna i gamla traditioner, det krävs nya möjligheter! Ett exempel är att öka sysselsättningsgraden genom att uppmuntra ungdomar att skaffa arbete inom turistbranschen för att få dem att vidga sina vyer. Det är även viktigt att lära alla flickor att bestämma själva över sina kroppar. En annan viktig del att satsa på är att få ungdomarna att engagera sig i fredsbyggande processer genom att ungdomar med olika etnisk bakgrund möts för dialog.

#4. Specifika projekt i Myanmar

Under våra dagar på plats i Myanmar har vi möjlighet att kika närmare på ett antal projekt.

Nyang U (YEE training center)

Ett av projekten vi besöker heter YEE training center och startades i syfte att hjälpa ungdomar/unga vuxna i sysselsättning. Under projektet får deltagarna, som är mellan 17-30 år, genomgå en tre månader lång utbildning med målet att efter utbildningen kunna arbeta inom turistnäringen.

I området vi besöker finns mycket turister och därmed många jobbtillfällen. I slutändan knips dock dessa jobb oftast av personer som inte kommer från området, eftersom lokalbefolkningen sägs sakna de färdigheter som krävs. Syftet med YEE training center är att få lokala ungdomar i arbete – vilket hittills har fungerat väldigt bra.

Kyauk Pyin Kan village

Myanmar school

Ett annat projekt vi får kika närmare på är förskolan i byn Kyauk Pyin Kan. Vi blir bemötta med både blommor och nyfikenhet, och får en fin stund tillsammans med det gäng som har kommit för att möta oss.

Denna programtyp kallas för ”ECCD” = Early Childhood Care and Development. Några av delarna som ingår i programmet är föräldrautbildning, lärarutbildning, föräldragrupper och lekgrupper. Den aktuella byns utvecklingskommittée fick själva identifiera behovet i byn, vilket skedde i september 2017. I december 2018 öppnade centret och i dag går 51 barn i förskolan av byns totalt 2000 invånare. När vi frågar om lärdomarna från projektet nämns bland annat barnrättsfrågor, hygienfrågor, etik, inlärningsknep och kunskap att sätta upp läroplaner.

Tae Ma village

I Tae Ma village får vi bland annat träffa byns ”Child protection group/Township children group”. Denna barnskyddsgrupp består av 21 barn och ungdomar som jobbar för att skydda barnens rättigheter i samhället. Barnen själva har stenkoll på sina fyra hörstenar: 1) rätten att leva 2) rätten att utveckla sig mentalt/fysiskt 3) rätten att bli skyddad/trygg och 4) rätten att delta/påverka. När vi frågar barnen själva vad de anser viktigast med deras grupp får vi svaret: ”Vi vill att alla barn ska utbildas. Många barn hoppar av skolan. Byn behöver utvecklas!”

När föräldrarna i sin tur får frågan vad gruppen har bidragit till är några av svaren att ”de har insett att det inte är bra att försumma barnen, att det är viktigt med personlig hygien – och att man inte ska slå barn”.

Framtidsplanerna är ljusa, efter att det numera finns både middle school och förskola vill byn satsa ännu mer på barn mellan 3-5 år. Drömmen är också att någon gång få ett eget by-bibliotek!

I byn finns också ett projekt där familjerna i byn möts en i månaden för att lära sig mer om näringslära.

Kaung Nya Village

Även här träffar vi byutvecklingskommittéen och en barngrupp, där fokus ligger på vatten, sanitet och hygien. Barnen är i högsta grad delaktiga i arbetet, genom att bland annat ha koll på skräphantering i skolan och att hämta vatten. Tidigare togs vattnet direkt från floden för att kokas, numera finns en vattentank med filter. Plan Internationals hjälp på plats har bland annat bidragit till att 100 procent av hushållen har toaletter, innan låg siffran på 50-60 procent. Byborna vi träffar på plats menar att de är mer medvetna om sin personliga hygien och att den generella hälsan har ökat i byn.

Planerna för framtiden handlar nu om att fortsätta fokusera på hälsa, med barnen i första hand.

#5. Reflektioner och funderingar

Under projektdagarna blir det tydligt att byarna själva måste vara med och identifiera den förändringsprocess som krävs för att få ett resultat som håller även på lång sikt. Med hjälp av mikrolån möjliggörs byggnad av skolor och förskolor, och tanken är Plan International ska finnas som stöd under en begränsad tid – inte för evigt.

Det finns givetvis strukturer och synsätt att ta hänsyn till. Landets komplexa historia och interna politiska maktkamper har satt sina spår. Vi får höra att den yngre generationen fortfarande agerar utifrån tesen ”Att vara tyst är en dygd”. Under projektdagarna på plats får vi däremot se hur barn och ungdomar uppmuntras att ta till orda, att diskutera och att reflektera. Framåtandan och energin vi möter är så stark att vi nästan kan ta på den. En av mina medresenärer lyckas sammanfatta två fullspäckade projektdagar med en enda mening:

Det är ute i fält magin sker.

Den ömsesidiga nyfikenheten på varandras liv, skratten vi delar och de värdefulla möten vi får uppleva skapar verkligen magi.Den aktuella resan gjorde jag i egenskap av Flickafadder och resande reporter för Plan International Sverige. Vill du läsa fler inlägg om att resa till Myanmar (Burma)? Alla inlägg hittar du under kategorin Myanmar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Close