Musik och sång på Filippinerna – en naturlig del av livet

Flerstämmig körsång och taktfull dans. På Filippinerna verkar just sång och dans vara lika naturligt för invånarna som att andas. Många av de personer jag träffar verkar, till skillnad från mig, …